Udlejning

Prisen udgør 3.700 kr. inkl. Moms og dækker: Papirhåndklæder håndsæbe, toiletpapir og håndsprit. brug af inventar, service, hygiejnetillæg samt slutrengøring

Lejeperioden starter kl. 08 og slutter kl. 05 følgende morgen.

En ekstra dag i forbindelse med udlejning udgør 1.000 kr. inkl. moms

Lejen indbetales i løbet af 5 dage, for at lejemålet kan træde i kraft
Beløbet indbetales på konto nr. 0828- 0003 222 683

Man skal selv medbringe duge, viskestykker, bordpynt m.m. Se huskeliste

Lejer skal aflevere huset i samme stand som det modtages, der skal ryddes op og gulve skal fejes. Ved utilstrækkelig
rengøring iværksættes rengøring for lejers regning.

Nøglen udleveres efter aftale og ved indbetaling af et depositum. Depositum udgør 1.000 kr. inkl. moms
Efter lejemålets ophør tilbagebetales depositum til lejer med evt. fradrag for ekstra rengøring og oprydning, samt skadet
porcelæn m.m..

Lejer er erstatningsansvarlig for skader, som er opstået under lejemålet af Ravnebjerg Forsamlingshus med inventar.
Lejer har det fulde ansvar overfor offentlige myndigheder vedrørende lejemålets benyttelse.
Forsamlingshuset har lovpligtige forsikringer. Men vores forsikring dækker ikke lejers genstande. Vi henstiller derfor til,
at man tager evt. værdigenstande med sig når huset forlades.

Ingen udlejning til ungdomsfester
Festfyrværkeri er ikke tilladt
Alt musik skal være slut senest kl. 02.00
Det er ikke tilladt at overnatte i huset

Refusion:
Ved annullering af lejeaftalen mindre end 6 mdr. før lejemålets start, refunderes lejen ikke
Ved annullering af lejeaftalen 6 – 12 mdr. før lejemålets start, refunderes 50 % af lejen
Ved annullering af lejemålet mere end 1 år før lejemålets start, refunderes den fulde leje

Kontakt: til@ravnebjergforsamlingshus.dk
Se kalender for udlejning: kalender